ورود و ثبت نام کاربر
ثبت نام

ثبت نام کاربر

نام نام خانوادگی
شماره همراه کدملی
نام کاربری گذرواژه
کلید امنیتی کلید امنیتی
شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت را مطالعه نموده و با کلیه موارد آن موافقم.
آموت [ Amoot ] چیست؟
آموت. (اِ) آشیان مرغان شکاری مانند باز و عقاب و شاهین. آشیانه : بر قله ٔقاف بخت و اقبال آموت عقاب دولت تست. ودر اینجا آموت آشیانه ای است برای آموزش و پرورش ، ساخت و توسعه نرم افزارهای کاربردی ، کیت های زیست محیطی و دستگاه های هوشمند
تنها صفحه رسمی ما در اینستاگرام را دنبال کنید
تمام مطالب و طرح های گروه آموت ، مختص آموت تولید شده است و باز انتشار یا استفاده از آنها فقط با کسب اجازه کتبی مجاز است.